ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (CHARDALIS AND SONS SnC)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΙΟΙ ΧΡ. ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ (CHARDALIS SA)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ